Tra cứu thông tin công ty mới 2020Thông tin công ty: Công Ty TNHH Thương Mại Giao Nhận Và Vận Tải Khang Minh MST: 0315952193

Công Ty TNHH Thương Mại Giao Nhận Và Vận Tải Khang Minh

Tên tiếng anh:Khang Minh Transport And Delivery Trading Company Limited
Mã số thuế:0315952193
Địa chỉ:202 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Người ĐDPL:Huỳnh Mỹ Linh
Ngày cấp giấy phép:09/10/2019
Ngành nghề chính:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Điện thoại: Đang cập nhật...
Email: Đang cập nhật...
Trạng thái:Đang cập nhật..
Thông báo thông tin sai

công ty mới, mã số thuế công ty, danh sách công ty 2020, danh sách công ty 2019, tra cứu công ty, 0315952193, khang minh transport and delivery trading company limited, tp hồ chí minh, quận 1, phường bến thành, huỳnh mỹ linh,

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

# Tên ngành Mã ngành
1 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511
2 Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4511 45111
3 Bán buôn xe có động cơ khác 4511 45119
4 Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4511 45120
5 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513
6 Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4513 45131
7 Đại lý xe có động cơ khác 4513 45139
8 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4513 45200
9 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229
10 Dịch vụ đại lý tàu biển 5229 52291
11 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển 5229 52292
12 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu 5229 52299
13 Bưu chính 5229 53100
14 Chuyển phát 5229 53200
15 Cho thuê xe có động cơ 7710
16 Cho thuê ôtô 7710 77101
17 Cho thuê xe có động cơ khác 7710 77109
18 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7710 77210
19 Cho thuê băng, đĩa video 7710 77220
20 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7710 77290
21 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
22 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan 5210 52101
23 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) 5210 52102
24 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác 5210 52109
25 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4541 45420
26 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543
27 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543 45431
28 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543 45432
29 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông 4933 49333
30 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ 4933 49334
31 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác 4933 49339
32 Vận tải đường ống 4933 49400
33 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543 45433
34 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
35 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng 4933 49331
36 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) 4933 49332
37 Bán mô tô, xe máy 4541
38 Bán buôn mô tô, xe máy 4541 45411
39 Bán lẻ mô tô, xe máy 4541 45412
40 Đại lý mô tô, xe máy 4541 45413
41 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530
42 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530 45301
43 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4530 45302
44 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530 45303
CONGTYMOI.INFO