Tra cứu thông tin công ty mới 2020Thông tin công ty: Công Ty TNHH Thương Mại - Vận Tải Phát Phúc MST: 2001319240

Công Ty TNHH Thương Mại - Vận Tải Phát Phúc

Mã số thuế:2001319240
Địa chỉ:Số 239/31, đường Phan Bội Châu, Khóm 5, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Người ĐDPL:Nguyễn Văn Long
Ngày cấp giấy phép:16/10/2019
Ngành nghề chính:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Điện thoại: Đang cập nhật...
Email: Đang cập nhật...
Trạng thái:Đang hoạt động
Thông báo thông tin sai

công ty mới, mã số thuế công ty, danh sách công ty 2020, danh sách công ty 2019, tra cứu công ty, 2001319240, cà mau, thành phố cà mau, phường 7, nguyễn văn long,

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

# Tên ngành Mã ngành
1 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530
2 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530 45301
3 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4530 45302
4 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530 45303
5 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543
6 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543 45431
7 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543 45432
8 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543 45433
9 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661
10 Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác 4661 46611
11 Bán buôn dầu thô 4661 46612
12 Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan 4661 46613
13 Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan 4661 46614
14 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
15 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng 4933 49331
16 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) 4933 49332
17 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông 4933 49333
18 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ 4933 49334
19 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác 4933 49339
20 Vận tải đường ống 4933 49400
21 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222
22 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương 5222 52221
23 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa 5222 52222
24 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012
25 Vận tải hàng hóa ven biển 5012 50121
26 Vận tải hàng hóa viễn dương 5012 50122
27 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022
28 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới 5022 50221
29 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ 5022 50222
30 Vận tải hành khách hàng không 5022 51100
31 Vận tải hàng hóa hàng không 5022 51200
32 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
33 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan 5210 52101
34 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) 5210 52102
35 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác 5210 52109
CONGTYMOI.INFO