Tra cứu thông tin công ty mới 2020Thông tin công ty: Công Ty TNHH Vận Tải Thủy Duy Chiến MST: 2700897886

Công Ty TNHH Vận Tải Thủy Duy Chiến

Mã số thuế:2700897886
Địa chỉ:Thôn Sơn Lũy, Xã Đức Long, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình
Người ĐDPL:Vũ Văn Chiến
Ngày cấp giấy phép:29/10/2019
Ngành nghề chính:Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Điện thoại: Đang cập nhật...
Email: Đang cập nhật...
Trạng thái:Đang hoạt động
Thông báo thông tin sai

công ty mới, mã số thuế công ty, danh sách công ty 2020, danh sách công ty 2019, tra cứu công ty, 2700897886, ninh bình, huyện nho quan, xã Đức long, vũ văn chiến,

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

# Tên ngành Mã ngành
1 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810
2 Khai thác đá 0810 08101
3 Khai thác cát, sỏi 0810 08102
4 Khai thác đất sét 0810 08103
5 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0810 08910
6 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661
7 Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác 4661 46611
8 Bán buôn dầu thô 4661 46612
9 Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan 4661 46613
10 Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan 4661 46614
11 Khai thác và thu gom than bùn 0810 08920
12 Khai thác muối 0810 08930
13 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0810 08990
14 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0810 09100
15 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 0810 09900
16 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
17 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 4663 46631
18 Bán buôn xi măng 4663 46632
19 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 4663 46633
20 Bán buôn kính xây dựng 4663 46634
21 Bán buôn sơn, vécni 4663 46635
22 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 4663 46636
23 Bán buôn đồ ngũ kim 4663 46637
24 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 46639
25 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
26 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp 4669 46691
27 Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) 4669 46692
28 Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh 4669 46693
29 Bán buôn cao su 4669 46694
30 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt 4669 46695
31 Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép 4669 46696
32 Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 4669 46697
33 Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 4669 46699
34 Bán buôn tổng hợp 4669 46900
35 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4669 47110
36 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 4752 47525
37 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752 47529
38 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh 4752 47530
39 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
40 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng 4933 49331
41 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) 4933 49332
42 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông 4933 49333
43 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ 4933 49334
44 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác 4933 49339
45 Vận tải đường ống 4933 49400
46 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
47 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh 4752 47521
48 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh 4752 47522
49 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752 47523
50 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh 4752 47524
51 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022
52 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới 5022 50221
53 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ 5022 50222
54 Vận tải hành khách hàng không 5022 51100
55 Vận tải hàng hóa hàng không 5022 51200
56 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
57 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan 5210 52101
58 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) 5210 52102
59 Cho thuê xe có động cơ 7710
60 Cho thuê ôtô 7710 77101
61 Cho thuê xe có động cơ khác 7710 77109
62 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7710 77210
63 Cho thuê băng, đĩa video 7710 77220
64 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác 5210 52109
65 Bốc xếp hàng hóa 5224
66 Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt 5224 52241
67 Bốc xếp hàng hóa đường bộ 5224 52242
68 Bốc xếp hàng hóa cảng biển 5224 52243
69 Bốc xếp hàng hóa cảng sông 5224 52244
70 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không 5224 52245
71 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7710 77290
CONGTYMOI.INFO