Tra cứu thông tin công ty mới 2021Tra cứu công ty tại Bắc Cạn

Tra cứu công ty tại Bắc Cạn

Công Ty TNHH Tm Và Dv Nam Hải

Mã số thuế: 4700263996 - Ngày cấp : 14/09/2016

Địa chỉ: Tổ 11B - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


CôNG TY TNHH Tư VấN THUế Và Kế TOáN VINATAX

Mã số thuế: 4700263869 - Ngày cấp : 01/09/2016

Địa chỉ: Tổ 16 - Phường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


CôNG TY TNHH ĐầU Tư KHU VUI CHơI GảI TRí HảI ĐăNG

Mã số thuế: 4700263837 - Ngày cấp : 31/08/2016

Địa chỉ: Thôn Nà Chúa - Xã Thuần Mang - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn


CôNG TY TNHH Cơ KHí PHượNG HưNG

Mã số thuế: 4700263844 - Ngày cấp : 31/08/2016

Địa chỉ: Tổ Khuổi Thuổm - Xã Huyền Tụng - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI LOAN Hà

Mã số thuế: 4700263650 - Ngày cấp : 10/08/2016

Địa chỉ: Thôn Nà Khe - Xã Phương Viên - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn


CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VậN TảI Và THIếT Bị HồNG Hà

Mã số thuế: 4700263516 - Ngày cấp : 02/08/2016

Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


CôNG TY TNHH TUấN KIềU BK

Mã số thuế: 4700263523 - Ngày cấp : 02/08/2016

Địa chỉ: Tổ 8 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HữU Đô

Mã số thuế: 4700263474 - Ngày cấp : 02/08/2016

Địa chỉ: Thôn Nà Cà - Xã Vi Hương - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn


CôNG TY Cổ PHầN AN PHáT BắC KạN

Mã số thuế: 4700263428 - Ngày cấp : 26/07/2016

Địa chỉ: Tổ 14 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC THANH Đô

Mã số thuế: 4700263379 - Ngày cấp : 22/07/2016

Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn


1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
CONGTYMOI.INFO