Tra cứu thông tin công ty mới nhất 2019

Danh sách doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Công Ty Đại Hoàng Long - (Tnhh)

Mã số thuế: 2300124049 - Ngày cấp : 21/09/1998

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo (quốc lộ 18) - Phường Suối Hoa - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh


Công Ty Trung Thành - (Tnhh)

Mã số thuế: 2300124666 - Ngày cấp : 21/09/1998

Ngành nghề chính: Bán mô tô, xe máy

Địa chỉ: Số 39 đường Lý Thái Tổ - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh


Công Ty Thiên Đức - (Tnhh)

Mã số thuế: 2300123327 - Ngày cấp : 21/09/1998

Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Địa chỉ: Số 229 phố Trần Phú, - Phường Đông Ngàn - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh


Công Ty Doãn Thường �(Tnhh)

Mã số thuế: 2300124560 - Ngày cấp : 21/09/1998

Ngành nghề chính: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Võ Cường - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh


Công ty Sơn Hà ( TNHH )

Mã số thuế: 2300125331 - Ngày cấp : 21/09/1998

Ngành nghề chính: Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh

Địa chỉ: 158 đường Nguyễn Văn Cừ-Phường Ninh Xá - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh


Công ty Hoàng Long Bắc Ninh (TNHH)

Mã số thuế: 2300125187 - Ngày cấp : 21/09/1998

Ngành nghề chính: Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

Địa chỉ: Khu 6 - Đáp Cầu - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh


Công ty xây dựng Nam Sơn (TNHH)

Mã số thuế: 2300123366 - Ngày cấp : 21/09/1998

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Địa chỉ: Số 16 Hồ Ngọc Lân II - Phường Kinh Bắc - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh


Công ty xây dựng Bắc Sơn (TNHH)

Mã số thuế: 2300123408 - Ngày cấp : 21/09/1998

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Địa chỉ: Số nhà 183, đường Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá 3, phường Ninh Xá - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh


Công ty TNHH khách sạn du lịch công đoàn Suối Hoa

Mã số thuế: 2300122669 - Ngày cấp : 21/09/1998

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Địa chỉ: 213 Đường Ngô gia Tự - phường Suối Hoa - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh


Xí nghiệp tập thể cổ phần Thành Vinh

Mã số thuế: 2300122556 - Ngày cấp : 21/09/1998

Ngành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Địa chỉ: Khu 1 Thị Cầu - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh


Cửa Hàng Hưng Thịnh

Mã số thuế: 2300122732 - Ngày cấp : 21/09/1998

Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Địa chỉ: Số 684 Ngô Gia Tự - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh


Xí nghiệp cổ phần lửa xanh

Mã số thuế: 2300122933 - Ngày cấp : 21/09/1998

Ngành nghề chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

Địa chỉ: 152 - Nguyễn Văn Cừ - Ninh xá - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh


Xí nghiệp vận tải thuỷ Sông Cầu

Mã số thuế: 2300122884 - Ngày cấp : 21/09/1998

Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

Địa chỉ: Đường Như Nguyệt - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh


Xí nghiệp cổ phần Tân Tiến

Mã số thuế: 2300123704 - Ngày cấp : 21/09/1998

Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Địa chỉ: Số 501, Khu 2 - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh


Xí nghiệp tập thể cổ phần vận tải Minh Liên

Mã số thuế: 2300123493 - Ngày cấp : 21/09/1998

Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Địa chỉ: 572 Ngô Gia Tự - Phường Tiền An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh


Xí nghiệp tập thể cổ phần Hoài Bắc

Mã số thuế: 2300123479 - Ngày cấp : 21/09/1998

Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Địa chỉ: KCN Võ Cường, phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh


Hợp tác xã cổ phần Như Nguyệt

Mã số thuế: 2300124761 - Ngày cấp : 21/09/1998

Ngành nghề chính: Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hoà Đình - Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh


Xí nghiệp tập thể cổ phần Thành An

Mã số thuế: 2300124867 - Ngày cấp : 21/09/1998

Ngành nghề chính: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Địa chỉ: Xã Kim Chân - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh


HTX cổ phần Phúc Tiến

Mã số thuế: 2300134431 - Ngày cấp : 21/09/1998

Ngành nghề chính: Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

Địa chỉ: Đào xá - Phong khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh


Hợp tác xã cổ phần Long Khánh

Mã số thuế: 2300134689 - Ngày cấp : 21/09/1998

Ngành nghề chính: Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

Địa chỉ: Dương ổ - Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh


CONGTYMOI.INFO