Tra cứu thông tin công ty mới 2020Tra cứu công ty tại Xã Long Tân

Tra cứu công ty tại Xã Long Tân

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nông Lâm Sản Hoàng Gia

Mã số thuế: 3702729617 - Ngày cấp : 14/12/2018

Địa chỉ: Thửa đất số 273, tờ bản đồ số 15, ấp Bờ Cảng, Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương


Công Ty TNHH Gạch Không Nung An Phước

Mã số thuế: 3702510215 - Ngày cấp : 26/10/2016

Địa chỉ: Số 20, tổ 1, ấp Vũng Tây - Xã Long Tân - Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương


Công Ty TNHH Tiến Trung Dũng

Mã số thuế: 3702433779 - Ngày cấp : 21/01/2016

Địa chỉ: Số 141, ấp Long Chiểu - Xã Long Tân - Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương


Công Ty TNHH Một Thành Viên Chí Nữ

Mã số thuế: 3702423756 - Ngày cấp : 17/12/2015

Địa chỉ: Thửa đất số 93, tờ bản đồ số 19, ấp Long Chiểu - Xã Long Tân - Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương


Công Ty TNHH Dầu Tiếng Xanh

Mã số thuế: 3702404873 - Ngày cấp : 15/10/2015

Địa chỉ: Số 5, tổ 1, ấp Hốc Măng - Xã Long Tân - Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương


Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Thanh Thịnh

Mã số thuế: 3702355665 - Ngày cấp : 17/04/2015

Địa chỉ: Số 93, ấp Bờ Cảng - Xã Long Tân - Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương


Phạm Quang Thược (0908403959)

Mã số thuế: 3702336775 - Ngày cấp : 26/01/2015

Địa chỉ: ấp Vũng Tây - Xã Long Tân - Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương


Công Ty TNHH Trang Trại 3a

Mã số thuế: 3702258904 - Ngày cấp : 11/03/2014

Địa chỉ: Số 6, tổ 1, ấp Hốc Măng - Xã Long Tân - Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Đoàn Ngọc Thiên Thanh

Mã số thuế: 3702222489 - Ngày cấp : 21/10/2013

Địa chỉ: Số 112, Tổ 3, ấp Long Chiểu - Xã Long Tân - Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Hưng Thịnh Khang Phú

Mã số thuế: 3702212554 - Ngày cấp : 12/09/2013

Địa chỉ: Số 145, ấp Vũng Tây - Xã Long Tân - Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương


1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
CONGTYMOI.INFO