Tra cứu thông tin công ty mới 2021Tra cứu công ty tại Xã Bù Gia Mập

Tra cứu công ty tại Xã Bù Gia Mập

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đại Số

Mã số thuế: 3801173056 - Ngày cấp : 16/05/2018

Địa chỉ: Đội 1, Thôn Bù Nga, Xã Bù Gia Mập, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trạm Xăng Dầu Bảo Long

Mã số thuế: 3801134681 - Ngày cấp : 08/11/2016

Địa chỉ: Đường ĐT.741, Thôn Cầu Sắt - Xã Bù Gia Mập - Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước


DOANH NGHIệP Tư NHâN VậT Tư NôNG NGHIệP Và THU MUA NôNG SảN Hà - TúA

Mã số thuế: 3801129593 - Ngày cấp : 15/08/2016

Địa chỉ: Thôn Đăk Côn - Xã Bù Gia Mập - Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nam Thuận Phát

Mã số thuế: 3801098183 - Ngày cấp : 13/04/2015

Địa chỉ: Thôn Đăk Côn - Xã Bù Gia Mập - Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước


Công Ty Cổ Phần Hoàng Lâm Việt

Mã số thuế: 3800894665 - Ngày cấp : 16/04/2012

Địa chỉ: Thôn Bù Lư - Xã Bù Gia Mập - Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Hoàng Nguyên Phát

Mã số thuế: 3800786067 - Ngày cấp : 20/10/2011

Địa chỉ: Đăk Côn - Xã Bù Gia Mập - Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước


Doanh Nghiệp Tư Nhân Khoa Huân

Mã số thuế: 3800750092 - Ngày cấp : 09/04/2011

Địa chỉ: Thôn 8 - Xã Bù Gia Mập - Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Trường An

Mã số thuế: 3800730441 - Ngày cấp : 27/12/2010

Địa chỉ: Thôn 8 - Xã Bù Gia Mập - Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước


Công ty TNHH Quyết Thắng

Mã số thuế: 3800663996 - Ngày cấp : 12/04/2010

Địa chỉ: thôn Bù Nga - Xã Bù Gia Mập - Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước


Công ty TNHH một thành viên Thanh Thuỳ

Mã số thuế: 3800637650 - Ngày cấp : 11/12/2009

Địa chỉ: Thôn Bù La - Xã Bù Gia Mập - Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước


1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
CONGTYMOI.INFO