Tra cứu thông tin công ty mới 2021Tra cứu công ty tại Xã ĐăkTaLey

Tra cứu công ty tại Xã ĐăkTaLey

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc An Nguyên Gia Lai

Mã số thuế: 5901099346 - Ngày cấp : 14/08/2018

Địa chỉ: Thôn Nhơn Thọ, Xã Đăktaley, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nông Sản Việt Tâm An Gia Lai

Mã số thuế: 5901097797 - Ngày cấp : 11/07/2018

Địa chỉ: Thôn Nhơn Tân, Xã Đăktaley, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai


CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HOàNG VĩNH GIA LAI

Mã số thuế: 5901042614 - Ngày cấp : 05/08/2016

Địa chỉ: Thôn Nhơn Tân - Xã ĐăkTaLey - Huyện Mang Yang - Gia Lai


Trường mẫu giáo Đăk Ta Ley

Mã số thuế: 5901009046 - Ngày cấp : 31/03/2015

Địa chỉ: Xã Đăk Ta Ley - Xã ĐăkTaLey - Huyện Mang Yang - Gia Lai


Trường Tiểu học ĐaktaLey

Mã số thuế: 5900895874 - Ngày cấp : 31/05/2012

Địa chỉ: Thôn Nhơn Tân - Xã ĐăkTaLey - Huyện Mang Yang - Gia Lai


Trường Trung Học Cơ Sở ĐắkTaLey

Mã số thuế: 5900619560 - Ngày cấp : 06/08/2009

Địa chỉ: Thôn Nhơn Thọ - Xã ĐắkTaLey - Huyện Mang Yang - Gia Lai


1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
CONGTYMOI.INFO