Tra cứu thông tin công ty mới 2021Tra cứu công ty tại Xã Kon Thụp

Tra cứu công ty tại Xã Kon Thụp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bùi Minh Anh

Mã số thuế: 5901065548 - Ngày cấp : 19/07/2017

Địa chỉ: Làng Đê Chúk, Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai


Cty TNHH MTV Nguyễn Xuân

Mã số thuế: 5900930631 - Ngày cấp : 13/08/2012

Địa chỉ: Đội thuế liên xã - Xã Kon Thụp - Huyện Mang Yang - Gia Lai


Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Hiếu

Mã số thuế: 5900831976 - Ngày cấp : 23/12/2011

Địa chỉ: Groi - Xã Kon Thụp - Huyện Mang Yang - Gia Lai


Trường THCS và PTTH Kpă Klơng

Mã số thuế: 5900702579 - Ngày cấp : 02/04/2010

Địa chỉ: Xã Kon Thụp - Huyện Mang Yang - Gia Lai


Trường Tiểu Học Kon Thụp

Mã số thuế: 5900610374 - Ngày cấp : 15/07/2009

Địa chỉ: Làng Chúk - Xã Kon Thụp - Huyện Mang Yang - Gia Lai


Doanh nghiệp tư nhân Đại Đồng

Mã số thuế: 5900339186 - Ngày cấp : 09/03/2009

Địa chỉ: Làng Chúk - Xã Kon Thụp - Huyện Mang Yang - Gia Lai


Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Xuân

Mã số thuế: 5900422123 - Ngày cấp : 07/08/2007

Địa chỉ: Làng Đê Groi I - Xã Kon Thụp - Huyện Mang Yang - Gia Lai


Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng

Mã số thuế: 5900187800 - Ngày cấp : 12/10/1998

Địa chỉ: Làng Groi, Xã Kon Thụp - Huyện Mang Yang - Gia Lai


1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
CONGTYMOI.INFO