Tra cứu thông tin công ty mới 2020Tra cứu công ty tại Huyện Nho Quan

Tra cứu công ty tại Huyện Nho Quan

Công Ty TNHH Vận Tải Thủy Duy Chiến

Mã số thuế: 2700897886 - Ngày cấp : 29/10/2019

Địa chỉ: Thôn Sơn Lũy, Xã Đức Long, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình


Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Đông Hải

Mã số thuế: 2700896755 - Ngày cấp : 26/09/2019

Địa chỉ: Thôn Quỳnh Phong 2, Xã Sơn Hà, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình


Công Ty TNHH Năng Lượng Bv

Mã số thuế: 2700896434 - Ngày cấp : 18/09/2019

Địa chỉ: Thôn Quỳnh Phong 3, Xã Sơn Hà, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình


Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Khánh Hào

Mã số thuế: 2700896089 - Ngày cấp : 11/09/2019

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Gia Lâm, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình


Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đức Hiệp

Mã số thuế: 2700894927 - Ngày cấp : 08/08/2019

Địa chỉ: Thôn Mỹ Thượng, Xã Gia Thủy, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phong Thoa

Mã số thuế: 2700893200 - Ngày cấp : 26/06/2019

Địa chỉ: Thôn Liêu Thượng, Xã Đồng Phong, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình


Công Ty TNHH Thương Mại Diva Bon Việt Nam

Mã số thuế: 2700889236 - Ngày cấp : 11/04/2019

Địa chỉ: Thôn Anh Trỗi, Xã Quỳnh Lưu, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình


Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Xanh C&h

Mã số thuế: 2700888955 - Ngày cấp : 03/04/2019

Địa chỉ: Thôn Xuân Quế, Xã Quỳnh Lưu, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình


Công Ty TNHH Vicotec

Mã số thuế: 2700888641 - Ngày cấp : 26/03/2019

Địa chỉ: Thôn Đại Hòa, Xã Xích Thổ, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình


Công Ty TNHH Lâm Phát Nb

Mã số thuế: 2700888578 - Ngày cấp : 25/03/2019

Địa chỉ: Thôn Yên Thịnh, Xã Yên Quang, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình


1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
CONGTYMOI.INFO