Tra cứu thông tin công ty mới 2020Từ khóa: phường võ cường

Công Ty TNHH Nolka Việt Nam

Công Ty TNHH Nolka Việt Nam

Ngày cấp: 26/02/2018

Địa chỉ: Đường Bình Than, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Phú Quý

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Phú Quý

Ngày cấp: 07/09/2017

Địa chỉ: Số 11/N7-HUD, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Việt Ngữ

Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Việt Ngữ

Ngày cấp: 07/05/2018

Địa chỉ: Khu Xuân Ổ B, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Toma Vina

Công Ty TNHH Toma Vina

Ngày cấp: 23/03/2018

Địa chỉ: (Thửa đất số 445, tờ bản đồ số 78), đường Võ Cường 128, khu Khả Lễ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Up Way

Công Ty TNHH Up Way

Ngày cấp: 14/06/2018

Địa chỉ: Tầng 2 số 72 Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Môi Giới Bất Động Sản Tân Thành

Công Ty TNHH Môi Giới Bất Động Sản Tân Thành

Ngày cấp: 21/06/2018

Địa chỉ: Đường Bình Than, khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Ttn Kinh Bắc

Công Ty Cổ Phần Ttn Kinh Bắc

Ngày cấp: 13/06/2018

Địa chỉ: Số 20, Xóm 2, Khu Hòa Đình, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Savico

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Savico

Ngày cấp: 07/03/2017

Địa chỉ: Chợ Mới khu Xuân Ổ A, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Alpha Vina

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Alpha Vina

Ngày cấp: 18/10/2017

Địa chỉ: Khu Bồ Sơn, Đường Lý Thái Tổ (NR Ông Hoàng Duy Bơn), Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Tổng Hợp Anh Phát

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Tổng Hợp Anh Phát

Ngày cấp: 17/04/2018

Địa chỉ: NR ông Nguyễn Văn Trường, xóm Rừng, khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH  Thương Mại Và Xây Dựng Hương Phúc

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Hương Phúc

Ngày cấp: 26/04/2018

Địa chỉ: Khu Xuân Ổ A, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Khoa Học Và Công Nghệ Kinh Bắc

Công Ty TNHH Khoa Học Và Công Nghệ Kinh Bắc

Ngày cấp: 20/12/2017

Địa chỉ: (NR ông Nguyễn Thanh Phúc) khu Xuân Ổ A, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
CONGTYMOI.INFO