Danh sách Ngành nghề kinh doanh

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành
A NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
A 01 011 0117 01170 Trồng cây có hạt chứa dầu
B 08 089 0810 08990 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
B 09 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng
B 09 089 0810 09100 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên
B 09 089 0810 09900 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
C CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO
C 10 Sản xuất chế biến thực phẩm
C 10 089 1010 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
C 10 089 1010 10101 Chế biến và đóng hộp thịt
C 10 089 1010 10109 Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác
C 10 089 1020 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
A 01 011 0118 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
C 10 089 1020 10201 Chế biến và đóng hộp thuỷ sản
C 10 089 1020 10202 Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh
C 10 089 1020 10203 Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô
C 10 089 1020 10204 Chế biến và bảo quản nước mắm
C 10 089 1020 10209 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác
C 10 089 1030 Chế biến và bảo quản rau quả
C 10 089 1030 10301 Chế biến và đóng hộp rau quả
C 10 089 1030 10309 Chế biến và bảo quản rau quả khác
C 10 089 1040 Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
C 10 089 1040 10401 Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật
A 01 011 0118 01181 Trồng rau các loại
C 10 106 1061 10612 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
C 10 089 1040 10500 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
C 10 106 Xay xát và sản xuất bột
C 10 106 1061 Xay xát và sản xuất bột thô
C 10 106 1061 10611 Xay xát
C 10 Sản xuất bột thô
C 10 106 1061 10620 Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
C 10 107 Sản xuất thực phẩm khác
C 10 107 1061 10710 Sản xuất các loại bánh từ bột
C 10 107 1061 10720 Sản xuất đường
A 01 011 0118 01182 Trồng đậu các loại
C 10 107 1061 10730 Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo
C 10 107 1061 10740 Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự
C 10 107 1061 10750 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
C 10 107 1061 10790 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
C 10 107 1061 10800 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
C 11 Sản xuất đồ uống
C 11 110 Sản xuất đồ uống
C 11 110 1061 11010 Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
C 11 110 1061 11020 Sản xuất rượu vang
C 11 110 1061 11030 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
A 01 011 0118 01183 Trồng hoa, cây cảnh
C 11 110 1104 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
C 11 110 1104 11041 Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai
C 11 110 1104 11042 Sản xuất đồ uống không cồn
C 11 110 1200 Sản xuất sản phẩm thuốc lá
C 11 110 1200 12001 Sản xuất thuốc lá
C 11 110 1200 12009 Sản xuất thuốc hút khác
C 13 Dệt
C 13 131 Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt
C 13 131 1200 13110 Sản xuất sợi
C 13 131 1200 13120 Sản xuất vải dệt thoi
A 01 011 0118 01190 Trồng cây hàng năm khác
C 13 131 1200 13130 Hoàn thiện sản phẩm dệt
C 13 132 Sản xuất hàng dệt khác
C 13 132 1200 13210 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
C 13 132 1200 13220 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
C 13 132 1200 13230 Sản xuất thảm, chăn đệm
C 13 132 1200 13240 Sản xuất các loại dây bện và lưới
C 13 132 1200 13290 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
C 14 Sản xuất trang phục
C 14 132 1200 14100 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
C 14 132 1200 14200 Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
A 01 012 Trồng cây lâu năm
C 14 132 1200 14300 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
C 15 Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan
C 15 151 Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi sách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú
C 15 151 1200 15110 Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú
C 15 151 1200 15120 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
C 15 151 1200 15200 Sản xuất giày dép
C 16 Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
C 16 151 1610 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
C 16 151 1610 16101 Cưa, xẻ và bào gỗ
C 16 151 1610 16102 Bảo quản gỗ
A 01 012 0121 Trồng cây ăn quả
C 16 162 Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
C 16 162 1610 16210 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
C 16 162 1610 16220 Sản xuất đồ gỗ xây dựng
C 16 162 1610 16230 Sản xuất bao bì bằng gỗ
C 16 162 1629 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
C 16 162 1629 16291 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ
C 16 162 1629 16292 Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện
C 17 Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
C 17 170 Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
C 17 170 1629 17010 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
A 01 012 0121 01211 Trồng nho
C 17 170 1702 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
C 17 170 1702 17021 Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa
C 17 170 1702 17022 Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn
C 17 170 1702 17090 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
C 18 In, sao chép bản ghi các loại
C 18 181 In ấn và dịch vụ liên quan đến in
C 18 181 1702 18110 In ấn
C 18 181 1702 18120 Dịch vụ liên quan đến in
C 18 181 1702 18200 Sao chép bản ghi các loại
C 19 Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế
A 01 012 0121 01212 Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới
C 19 181 1702 19100 Sản xuất than cốc
C 19 181 1702 19200 Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
C 20 Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất
C 20 201 Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
C 20 201 1702 20110 Sản xuất hoá chất cơ bản
C 20 201 1702 20120 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
C 20 201 2013 Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
C 20 201 2013 20131 Sản xuất plastic nguyên sinh
C 20 201 2013 20132 Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
C 20 202 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác
A 01 Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
A 01 012 0121 01213 Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác
C 20 202 2013 20210 Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
C 20 202 2022 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
C 20 202 2022 20221 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít
C 20 202 2022 20222 Sản xuất mực in
C 20 202 2023 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
C 20 202 2023 20231 Sản xuất mỹ phẩm
C 20 202 2023 20232 Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
C 20 202 2023 20290 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
C 20 202 2023 20300 Sản xuất sợi nhân tạo
C 21 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
A 01 012 0121 01214 Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo
C 21 202 2100 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
C 21 202 2100 21001 Sản xuất thuốc các loại
C 21 202 2100 21002 Sản xuất hoá dược và dược liệu
C 22 Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
C 22 221 Sản xuất sản phẩm từ cao su
C 22 221 2100 22110 Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su
C 22 221 2100 22120 Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
C 22 221 2220 Sản xuất sản phẩm từ plastic
C 22 221 2220 22201 Sản xuất bao bì từ plastic
C 22 221 2220 22209 Sản xuất sản phẩm khác từ plastic
A 01 012 0121 01215 Trồng nhãn, vải, chôm chôm
C 23 Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác
C 23 221 2220 23100 Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
C 23 239 Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu
C 23 239 2220 23910 Sản xuất sản phẩm chịu lửa
C 23 239 2220 23920 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
C 23 239 2220 23930 Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
C 23 239 2394 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
C 23 239 2394 23941 Sản xuất xi măng
C 23 239 2394 23942 Sản xuất vôi
C 23 239 2394 23943 Sản xuất thạch cao
A 01 012 0121 01219 Trồng cây ăn quả khác
C 23 239 2394 23950 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
C 23 239 2394 23960 Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
C 23 239 2394 23990 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
C 24 Sản xuất kim loại
C 24 239 2394 24100 Sản xuất sắt, thép, gang
C 24 239 2394 24200 Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
C 24 243 Đúc kim loại
C 24 243 2394 24310 Đúc sắt thép
C 24 243 2394 24320 Đúc kim loại màu
C 25 Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)
A 01 012 0121 01220 Trồng cây lấy quả chứa dầu
C 25 251 Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi
C 25 251 2394 25110 Sản xuất các cấu kiện kim loại
C 25 251 2394 25120 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
C 25 251 2394 25130 Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)
C 25 251 2394 25200 Sản xuất vũ khí và đạn dược
C 25 259 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại
C 25 259 2394 25910 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
C 25 259 2394 25920 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
C 25 259 2394 25930 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
C 25 259 2599 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
A 01 012 0121 01230 Trồng cây điều
C 25 259 2599 25991 Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn
C 25 259 2599 25999 Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu
C 26 Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
C 26 259 2599 26100 Sản xuất linh kiện điện tử
C 26 259 2599 26200 Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
C 26 259 2599 26300 Sản xuất thiết bị truyền thông
C 26 259 2599 26400 Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
C 26 265 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ
C 26 265 2599 26510 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
C 26 265 2599 26520 Sản xuất đồng hồ
A 01 012 0121 01240 Trồng cây hồ tiêu
C 26 265 2599 26600 Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp
C 26 265 2599 26700 Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học
C 26 265 2599 26800 Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học
C 27 Sản xuất thiết bị điện
C 27 265 2710 Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
C 27 265 2710 27101 Sản xuất mô tơ, máy phát
C 27 265 2710 27102 Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
C 27 265 2710 27200 Sản xuất pin và ắc quy
C 27 273 Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn
C 27 273 2710 27310 Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
A 01 012 0121 01250 Trồng cây cao su
C 27 273 2710 27320 Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
C 27 273 2710 27330 Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
C 27 273 2710 27400 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
C 27 273 2710 27500 Sản xuất đồ điện dân dụng
C 27 273 2710 27900 Sản xuất thiết bị điện khác
C 28 Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu
C 28 281 Sản xuất máy thông dụng
C 28 281 2710 28110 Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)
C 28 281 2710 28120 Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu
C 28 281 2710 28130 Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
A 01 012 0121 01260 Trồng cây cà phê
C 28 281 2710 28140 Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động
C 28 281 2710 28150 Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung
C 28 281 2710 28160 Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
C 28 281 2710 28170 Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
C 28 281 2710 28180 Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén
C 28 281 2710 28190 Sản xuất máy thông dụng khác
C 28 282 Sản xuất máy chuyên dụng
C 28 282 2710 28210 Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
C 28 282 2710 28220 Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
C 28 282 2710 28230 Sản xuất máy luyện kim
A 01 012 0121 01270 Trồng cây chè
C 28 282 2710 28240 Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
C 28 282 2710 28250 Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
C 28 282 2710 28260 Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da
C 28 282 2829 Sản xuất máy chuyên dụng khác
C 28 282 2829 28291 Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng
C 28 282 2829 28299 Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu
C 29 Sản xuất xe có động cơ
C 29 282 2829 29100 Sản xuất xe có động cơ
C 29 282 2829 29200 Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc
C 29 282 2829 29300 Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe
A 01 011 Trồng cây hàng năm
A 01 012 0128 Trồng cây gia vị, cây dược liệu
C 30 Sản xuất phương tiện vận tải khác
C 30 301 Đóng tàu và thuyền
C 30 301 2829 30110 Đóng tàu và cấu kiện nổi
C 30 301 2829 30120 Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí
C 30 301 2829 30200 Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe
C 30 301 2829 30300 Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan
C 30 301 2829 30400 Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội
C 30 309 Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa được phân vào đâu
C 30 309 2829 30910 Sản xuất mô tô, xe máy
C 30 309 2829 30920 Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật
A 01 012 0128 01281 Trồng cây gia vị
C 30 309 2829 30990 Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu
C 30 309 3100 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
C 30 309 3100 31001 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
C 30 309 3100 31009 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác
C 32 Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
C 32 321 Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan
C 32 321 3100 32110 Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
C 32 321 3100 32120 Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan
C 32 321 3100 32200 Sản xuất nhạc cụ
C 32 321 3100 32300 Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao
A 01 012 0128 01282 Trồng cây dược liệu
C 32 321 3100 32400 Sản xuất đồ chơi, trò chơi
C 32 321 3250 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
C 32 321 3250 32501 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa
C 32 321 3250 32502 Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng
C 32 321 3250 32900 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
C 33 Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị
C 33 331 Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn
C 33 331 3250 33110 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
C 33 331 3250 33120 Sửa chữa máy móc, thiết bị
C 33 331 3250 33130 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
A 01 012 0128 01290 Trồng cây lâu năm khác
C 33 331 3250 33140 Sửa chữa thiết bị điện
C 33 331 3250 33150 Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
C 33 331 3250 33190 Sửa chữa thiết bị khác
C 33 331 3250 33200 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
D SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
D 35 Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí
D 35 331 3510 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
D 35 331 3510 35101 Sản xuất điện
D 35 331 3510 35102 Truyền tải và phân phối điện
D 35 331 3510 35200 Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống
A 01 012 0128 01300 Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
D 35 331 3530 Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá
D 35 331 3530 35301 Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí
D 35 331 3530 35302 Sản xuất nước đá
E CUNG CẤP NƯỚC; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI
E 35 331 3530 36000 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
E 37 Thoát nước và xử lý nước thải
E 37 331 3700 Thoát nước và xử lý nước thải
E 37 331 3700 37001 Thoát nước
E 37 331 3700 37002 Xử lý nước thải
E 38 Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu
A 01 014 Chăn nuôi
E 38 381 Thu gom rác thải
E 38 381 3700 38110 Thu gom rác thải không độc hại
E 38 381 3812 Thu gom rác thải độc hại
E 38 381 3812 38121 Thu gom rác thải y tế
E 38 381 3812 38129 Thu gom rác thải độc hại khác
E 38 382 Xử lý và tiêu huỷ rác thải
E 38 382 3812 38210 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
E 38 382 3822 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
E 38 382 3822 38221 Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế
E 38 382 3822 38229 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác
A 01 014 0128 01410 Chăn nuôi trâu, bò
E 38 382 3830 Tái chế phế liệu
E 38 382 3830 38301 Tái chế phế liệu kim loại
E 38 382 3830 38302 Tái chế phế liệu phi kim loại
E 38 382 3830 39000 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
F XÂY DỰNG
F 38 382 3830 41000 Xây dựng nhà các loại
F 42 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
F 42 382 4210 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
F 42 382 4210 42101 Xây dựng công trình đường sắt
F 42 382 4210 42102 Xây dựng công trình đường bộ
A 01 014 0128 01420 Chăn nuôi ngựa, lừa, la
F 42 382 4210 42200 Xây dựng công trình công ích
F 42 382 4210 42900 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
F 43 Hoạt động xây dựng chuyên dụng
F 43 431 Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng
F 43 431 4210 43110 Phá dỡ
F 43 431 4210 43120 Chuẩn bị mặt bằng
F 43 432 Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác
F 43 432 4210 43210 Lắp đặt hệ thống điện
F 43 432 4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
F 43 432 4322 43221 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
A 01 014 0128 01440 Chăn nuôi dê, cừu
F 43 432 4322 43222 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí
F 43 432 4322 43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
F 43 432 4322 43300 Hoàn thiện công trình xây dựng
F 43 432 4322 43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
G BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC
G 45 Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
G 45 451 Bán ô tô và xe có động cơ khác
G 45 451 4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
G 45 451 4511 45111 Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
G 45 451 4511 45119 Bán buôn xe có động cơ khác
A 01 014 0128 01450 Chăn nuôi lợn
G 45 451 4511 45120 Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
G 45 451 4513 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
G 45 451 4513 45131 Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
G 45 451 4513 45139 Đại lý xe có động cơ khác
G 45 451 4513 45200 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
G 45 451 4530 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
G 45 451 4530 45301 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
G 45 451 4530 45302 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
G 45 451 4530 45303 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
G 45 454 Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
A 01 011 0111 01110 Trồng lúa
A 01 014 0146 Chăn nuôi gia cầm
G 45 454 4541 Bán mô tô, xe máy
G 45 454 4541 45411 Bán buôn mô tô, xe máy
G 45 454 4541 45412 Bán lẻ mô tô, xe máy
G 45 454 4541 45413 Đại lý mô tô, xe máy
G 45 454 4541 45420 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
G 45 454 4543 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
G 45 454 4543 45431 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
G 45 454 4543 45432 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
G 45 454 4543 45433 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
G 46 Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
A 01 014 0146 01461 Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm
G 46 454 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
G 46 454 4610 46101 Đại lý
G 46 454 4610 46102 Môi giới
G 46 454 4610 46103 Đấu giá
G 46 454 4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
G 46 454 4620 46201 Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
G 46 454 4620 46202 Bán buôn hoa và cây
G 46 454 4620 46203 Bán buôn động vật sống
G 46 454 4620 46204 Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản
G 46 454 4620 46209 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)
A 01 014 0146 01462 Chăn nuôi gà
G 46 463 Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
G 46 463 4620 46310 Bán buôn gạo
G 46 463 4632 Bán buôn thực phẩm
G 46 463 4632 46321 Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
G 46 463 4632 46322 Bán buôn thủy sản
G 46 463 4632 46323 Bán buôn rau, quả
G 46 463 4632 46324 Bán buôn cà phê
G 46 463 4632 46325 Bán buôn chè
G 46 463 4632 46326 Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
G 46 463 4632 46329 Bán buôn thực phẩm khác
A 01 014 0146 01463 Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng
G 46 463 4633 Bán buôn đồ uống
G 46 463 4633 46331 Bán buôn đồ uống có cồn
G 46 463 4633 46332 Bán buôn đồ uống không có cồn
G 46 463 4633 46340 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
G 46 464 Bán buôn đồ dùng gia đình
G 46 464 4641 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
G 46 464 4641 46411 Bán buôn vải
G 46 464 4641 46412 Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác
G 46 464 4641 46413 Bán buôn hàng may mặc
G 46 464 4641 46414 Bán buôn giày dép
A 01 014 0146 01469 Chăn nuôi gia cầm khác
G 46 464 4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
G 46 464 4649 46491 Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
G 46 464 4649 46492 Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
G 46 464 4649 46493 Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
G 46 464 4649 46494 Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
G 46 464 4649 46495 Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
G 46 464 4649 46496 Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
G 46 464 4649 46497 Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
G 46 464 4649 46498 Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
G 46 464 4649 46499 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu
A 01 014 0146 01490 Chăn nuôi khác
G 46 465 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy
G 46 465 4649 46510 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
G 46 465 4649 46520 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
G 46 465 4649 46530 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
G 46 465 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
G 46 465 4659 46591 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng
G 46 465 4659 46592 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
G 46 465 4659 46593 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
G 46 465 4659 46594 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
G 46 465 4659 46595 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
A 01 014 0146 01500 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
G 46 465 4659 46599 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu
G 46 466 Bán buôn chuyên doanh khác
G 46 466 4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
G 46 466 4661 46611 Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác
G 46 466 4661 46612 Bán buôn dầu thô
G 46 466 4661 46613 Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
G 46 466 4661 46614 Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan
G 46 466 4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
G 46 466 4662 46621 Bán buôn quặng kim loại
G 46 466 4662 46622 Bán buôn sắt, thép
A 01 016 Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
G 46 466 4662 46623 Bán buôn kim loại khác
G 46 466 4662 46624 Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác
G 46 466 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
G 46 466 4663 46631 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
G 46 466 4663 46632 Bán buôn xi măng
G 46 466 4663 46633 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
G 46 466 4663 46634 Bán buôn kính xây dựng
G 46 466 4663 46635 Bán buôn sơn, vécni
G 46 466 4663 46636 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
G 46 466 4663 46637 Bán buôn đồ ngũ kim
A 01 016 0146 01610 Hoạt động dịch vụ trồng trọt
G 46 466 4663 46639 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
G 46 466 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
G 46 466 4669 46691 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp
G 46 466 4669 46692 Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
G 46 466 4669 46693 Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
G 46 466 4669 46694 Bán buôn cao su
G 46 466 4669 46695 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
G 46 466 4669 46696 Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
G 46 466 4669 46697 Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
G 46 466 4669 46699 Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
A 01 016 0146 01620 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
G 46 466 4669 46900 Bán buôn tổng hợp
G 47 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
G 47 471 Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
G 47 471 4669 47110 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
G 47 471 4719 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
G 47 471 4719 47191 Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại
G 47 471 4719 47199 Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
G 47 472 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 472 4719 47210 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 472 4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
A 01 011 0112 01120 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
A 01 016 0146 01630 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
G 47 472 4722 47221 Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 472 4722 47222 Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 472 4722 47223 Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 472 4722 47224 Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 472 4722 47229 Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 472 4722 47230 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 472 4722 47240 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 472 4722 47300 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 474 Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 474 4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
A 01 016 0146 01640 Xử lý hạt giống để nhân giống
G 47 474 4741 47411 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 474 4741 47412 Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 474 4741 47420 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 475 Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 475 4751 Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 475 4751 47511 Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 475 4751 47519 Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 475 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 475 4752 47521 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 475 4752 47522 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
A 01 016 0146 01700 Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan
G 47 475 4752 47523 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 475 4752 47524 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 475 4752 47525 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 475 4752 47529 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 475 4752 47530 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 475 4759 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 475 4759 47591 Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 475 4759 47592 Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 475 4759 47593 Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 475 4759 47594 Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh
A 02 Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
G 47 475 4759 47599 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 476 Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 476 4759 47610 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 476 4759 47620 Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 476 4759 47630 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 476 4759 47640 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 477 Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 477 4771 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 477 4771 47711 Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 477 4771 47712 Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh
A 02 016 0210 Trồng rừng và chăm sóc rừng
G 47 477 4771 47713 Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 477 4772 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 477 4772 47721 Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 477 4772 47722 Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 477 4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 477 4773 47731 Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 477 4773 47732 Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 477 4773 47733 Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 477 4773 47734 Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 477 4773 47735 Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh
A 02 016 0210 02101 Ươm giống cây lâm nghiệp
G 47 477 4773 47736 Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 477 4773 47737 Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 477 4773 47738 Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 477 4773 47739 Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 477 4774 Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 477 4774 47741 Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 477 4774 47749 Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh
G 47 478 Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ
G 47 478 4781 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
G 47 478 4781 47811 Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ
A 02 016 0210 02102 Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ
G 47 478 4781 47812 Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ
G 47 478 4781 47813 Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ
G 47 478 4781 47814 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
G 47 478 4782 Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
G 47 478 4782 47821 Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ
G 47 478 4782 47822 Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ
G 47 478 4782 47823 Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ
G 47 478 4789 Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
G 47 478 4789 47891 Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ
G 47 478 4789 47892 Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ
A 02 016 0210 02103 Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa
G 47 478 4789 47893 Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ
G 47 478 4789 47899 Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ
G 47 479 Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ)
G 47 479 4789 47910 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
G 47 479 4789 47990 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
H VẬN TẢI KHO BÃI
H 49 Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống
H 49 491 Vận tải đường sắt
H 49 491 4789 49110 Vận tải hành khách đường sắt
H 49 491 4789 49120 Vận tải hàng hóa đường sắt
A 02 016 0210 02109 Trồng rừng và chăm sóc rừng khác
H 49 491 4789 49200 Vận tải bằng xe buýt
H 49 493 Vận tải đường bộ khác
H 49 493 4931 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
H 49 493 4931 49311 Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm
H 49 493 4931 49312 Vận tải hành khách bằng taxi
H 49 493 4931 49313 Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy
H 49 493 4931 49319 Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác
H 49 493 4932 Vận tải hành khách đường bộ khác
H 49 493 4932 49321 Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
H 49 493 4932 49329 Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu
A 02 022 Khai thác gỗ và lâm sản khác
H 49 493 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
H 49 493 4933 49331 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
H 49 493 4933 49332 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
H 49 493 4933 49333 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông
H 49 493 4933 49334 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ
H 49 493 4933 49339 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác
H 49 493 4933 49400 Vận tải đường ống
H 50 Vận tải đường thủy
H 50 501 Vận tải ven biển và viễn dương
H 50 501 5011 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
A 01 011 0113 01130 Trồng cây lấy củ có chất bột
A 02 022 0210 02210 Khai thác gỗ
H 50 501 5011 50111 Vận tải hành khách ven biển
H 50 501 5011 50112 Vận tải hành khách viễn dương
H 50 501 5012 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
H 50 501 5012 50121 Vận tải hàng hóa ven biển
H 50 501 5012 50122 Vận tải hàng hóa viễn dương
H 50 502 Vận tải đường thuỷ nội địa
H 50 502 5021 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
H 50 502 5021 50211 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới
H 50 502 5021 50212 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ
H 50 502 5022 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
A 02 022 0210 02220 Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
H 50 502 5022 50221 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới
H 50 502 5022 50222 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ
H 51 Vận tải hàng không
H 51 502 5022 51100 Vận tải hành khách hàng không
H 51 502 5022 51200 Vận tải hàng hóa hàng không
H 52 Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
H 52 502 5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
H 52 502 5210 52101 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan
H 52 502 5210 52102 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)
H 52 502 5210 52109 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác
A 02 022 0210 02300 Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác
H 52 522 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải
H 52 522 5221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
H 52 522 5221 52211 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
H 52 522 5221 52219 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
H 52 522 5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
H 52 522 5222 52221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương
H 52 522 5222 52222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa
H 52 522 5223 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
H 52 522 5223 52231 Dịch vụ điều hành bay
H 52 522 5223 52239 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không
A 02 022 0210 02400 Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
H 52 522 5224 Bốc xếp hàng hóa
H 52 522 5224 52241 Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt
H 52 522 5224 52242 Bốc xếp hàng hóa đường bộ
H 52 522 5224 52243 Bốc xếp hàng hóa cảng biển
H 52 522 5224 52244 Bốc xếp hàng hóa cảng sông
H 52 522 5224 52245 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không
H 52 522 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
H 52 522 5229 52291 Dịch vụ đại lý tàu biển
H 52 522 5229 52292 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển
H 52 522 5229 52299 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu
A 03 Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản
H 53 Bưu chính và chuyển phát
H 53 522 5229 53100 Bưu chính
H 53 522 5229 53200 Chuyển phát
I DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG
I 55 Dịch vụ lưu trú
I 55 522 5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
I 55 522 5510 55101 Khách sạn
I 55 522 5510 55102 Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
I 55 522 5510 55103 Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
I 55 522 5510 55104 Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự
A 03 031 Khai thác thuỷ sản
I 55 522 5590 Cơ sở lưu trú khác
I 55 522 5590 55901 Ký túc xá học sinh, sinh viên
I 55 522 5590 55902 Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm
I 55 522 5590 55909 Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu
I 56 Dịch vụ ăn uống
I 56 522 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
I 56 522 5610 56101 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống
I 56 522 5610 56109 Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác
I 56 562 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác
I 56 562 5610 56210 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
A 03 031 0210 03110 Khai thác thuỷ sản biển
I 56 562 5610 56290 Dịch vụ ăn uống khác
I 56 562 5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống
I 56 562 5630 56301 Quán rượu, bia, quầy bar
I 56 562 5630 56309 Dịch vụ phục vụ đồ uống khác
J THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
J 58 Hoạt động xuất bản
J 58 581 Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản khác
J 58 581 5630 58110 Xuất bản sách
J 58 581 5630 58120 Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ
J 58 581 5630 58130 Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ
A 03 031 0312 Khai thác thuỷ sản nội địa
J 58 581 5630 58190 Hoạt động xuất bản khác
J 58 581 5630 58200 Xuất bản phần mềm
J 59 Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc
J 59 591 Hoạt động điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình
J 59 591 5911 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
J 59 591 5911 59111 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh
J 59 591 5911 59112 Hoạt động sản xuất phim video
J 59 591 5911 59113 Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình
J 59 591 5911 59120 Hoạt động hậu kỳ
J 59 591 5911 59130 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
A 03 031 0312 03121 Khai thác thuỷ sản nước lợ
J 59 591 5914 Hoạt động chiếu phim
J 59 591 5914 59141 Hoạt động chiếu phim cố định
J 59 591 5914 59142 Hoạt động chiếu phim lưu động
J 59 591 5914 59200 Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
J 60 Hoạt động phát thanh, truyền hình
J 60 591 5914 60100 Hoạt động phát thanh
J 60 602 Hoạt động truyền hình và cung cấp chương trình thuê bao
J 60 602 5914 60210 Hoạt động truyền hình
J 60 602 5914 60220 Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác
J 61 Viễn thông
A 03 031 0312 03122 Khai thác thuỷ sản nước ngọt
J 61 602 5914 61100 Hoạt động viễn thông có dây
J 61 602 5914 61200 Hoạt động viễn thông không dây
J 61 602 5914 61300 Hoạt động viễn thông vệ tinh
J 61 602 6190 Hoạt động viễn thông khác
J 61 602 6190 61901 Hoạt động của các điểm truy cập internet
J 61 602 6190 61909 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu
J 61 620 Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
J 61 620 6190 62010 Lập trình máy vi tính
J 61 620 6190 62020 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
J 61 620 6190 62090 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
A 01 011 0114 01140 Trồng cây mía
A 03 032 Nuôi trồng thuỷ sản
J 63 Hoạt động dịch vụ thông tin
J 63 631 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin
J 63 631 6190 63110 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
J 63 631 6190 63120 Cổng thông tin
J 63 632 Dịch vụ thông tin khác
J 63 632 6190 63210 Hoạt động thông tấn
J 63 632 6190 63290 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
K HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM
K 64 Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
K 64 641 Hoạt động trung gian tiền tệ
A 03 032 0312 03210 Nuôi trồng thuỷ sản biển
K 64 641 6190 64110 Hoạt động ngân hàng trung ương
K 64 641 6190 64190 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
K 64 641 6190 64200 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
K 64 641 6190 64300 Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác
K 64 649 Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
K 64 649 6190 64910 Hoạt động cho thuê tài chính
K 64 649 6190 64920 Hoạt động cấp tín dụng khác
K 64 649 6190 64990 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
K 65 Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
K 65 651 Bảo hiểm
A 03 032 0322 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
K 65 651 6190 65110 Bảo hiểm nhân thọ
K 65 651 6512 Bảo hiểm phi nhân thọ
K 65 651 6512 65121 Bảo hiểm y tế
K 65 651 6512 65129 Bảo hiểm phi nhân thọ khác
K 65 651 6512 65200 Tái bảo hiểm
K 65 651 6512 65300 Bảo hiểm xã hội
K 66 Hoạt động tài chính khác
K 66 661 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
K 66 661 6512 66110 Quản lý thị trường tài chính
K 66 661 6512 66120 Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
A 03 032 0322 03221 Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ
K 66 661 6512 66190 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
K 66 662 Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội
K 66 662 6512 66210 Đánh giá rủi ro và thiệt hại
K 66 662 6512 66220 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
K 66 662 6512 66290 Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội
K 66 662 6512 66300 Hoạt động quản lý quỹ
L HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
L 68 Hoạt động kinh doanh bất động sản
L 68 662 6512 68100 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
L 68 662 6512 68200 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
A 03 032 0322 03222 Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt
M HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
M 69 Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán
M 69 662 6910 Hoạt động pháp luật
M 69 662 6910 69101 Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật
M 69 662 6910 69102 Hoạt động công chứng và chứng thực
M 69 662 6910 69109 Hoạt động pháp luật khác
M 69 662 6910 69200 Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
M 70 Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý
M 70 662 6910 70100 Hoạt động của trụ sở văn phòng
M 70 662 6910 70200 Hoạt động tư vấn quản lý
A 03 032 0322 03230 Sản xuất giống thuỷ sản
M 71 Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật
M 71 662 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
M 71 662 7110 71101 Hoạt động kiến trúc
M 71 662 7110 71102 Hoạt động đo đạc bản đồ
M 71 662 7110 71103 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
M 71 662 7110 71109 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
M 71 662 7110 71200 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
M 72 Nghiên cứu khoa học và phát triển
M 72 662 7110 72100 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
M 72 662 7110 72200 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn
B KHAI KHOÁNG
M 73 Quảng cáo và nghiên cứu thị trường
M 73 662 7110 73100 Quảng cáo
M 73 662 7110 73200 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
M 74 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác
M 74 662 7110 74100 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
M 74 662 7110 74200 Hoạt động nhiếp ảnh
M 74 662 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
M 74 662 7490 74901 Hoạt động khí tượng thuỷ văn
M 74 662 7490 74909 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu
M 74 662 7490 75000 Hoạt động thú y
B 05 Khai thác than cứng và than non
N HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ
N 77 Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
N 77 662 7710 Cho thuê xe có động cơ
N 77 662 7710 77101 Cho thuê ôtô
N 77 662 7710 77109 Cho thuê xe có động cơ khác
N 77 772 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình
N 77 772 7710 77210 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
N 77 772 7710 77220 Cho thuê băng, đĩa video
N 77 772 7710 77290 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
N 77 772 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
B 05 032 0322 05100 Khai thác và thu gom than cứng
N 77 772 7730 77301 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp
N 77 772 7730 77302 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng
N 77 772 7730 77303 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)
N 77 772 7730 77309 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu
N 77 772 7730 77400 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
N 78 Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm
N 78 772 7730 78100 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
N 78 772 7730 78200 Cung ứng lao động tạm thời
N 78 772 7830 Cung ứng và quản lý nguồn lao động
N 78 772 7830 78301 Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
B 05 032 0322 05200 Khai thác và thu gom than non
N 78 772 7830 78302 Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài
N 79 Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
N 79 791 Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch
N 79 791 7830 79110 Đại lý du lịch
N 79 791 7830 79120 Điều hành tua du lịch
N 79 791 7830 79200 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
N 80 Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn
N 80 791 7830 80100 Hoạt động bảo vệ cá nhân
N 80 791 7830 80200 Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
N 80 791 7830 80300 Dịch vụ điều tra
A 01 011 0115 01150 Trồng cây thuốc lá, thuốc lào
B 06 Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên
N 81 Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan
N 81 791 7830 81100 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
N 81 812 Dịch vụ vệ sinh
N 81 812 7830 81210 Vệ sinh chung nhà cửa
N 81 812 7830 81290 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
N 81 812 7830 81300 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
N 82 Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác
N 82 821 Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng
N 82 821 7830 82110 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
N 82 821 8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
B 06 032 0322 06100 Khai thác dầu thô
N 82 821 8219 82191 Photo, chuẩn bị tài liệu
N 82 821 8219 82199 Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
N 82 821 8219 82200 Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
N 82 821 8219 82300 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
N 82 829 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
N 82 829 8219 82910 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng
N 82 829 8219 82920 Dịch vụ đóng gói
N 82 829 8219 82990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
O HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, AN NINH QUỐC PHÒNG; BẢO ĐẢM XÃ HỘI BẮT BUỘC
O 84 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc
B 06 032 0322 06200 Khai thác khí đốt tự nhiên
O 84 841 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội
O 84 841 8411 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
O 84 841 8411 84111 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội
O 84 841 8411 84112 Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
O 84 841 8411 84120 Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
O 84 841 8411 84130 Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành
O 84 842 Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước
O 84 842 8411 84210 Hoạt động ngoại giao
O 84 842 8411 84220 Hoạt động quốc phòng
O 84 842 8411 84230 Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội
B 07 Khai thác quặng kim loại
O 84 842 8411 84300 Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc
P GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
P 85 Giáo dục và đào tạo
P 85 842 8411 85100 Giáo dục mầm non
P 85 842 8411 85200 Giáo dục tiểu học
P 85 853 Giáo dục trung học
P 85 853 8531 Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
P 85 853 8531 85311 Giáo dục trung học cơ sở
P 85 853 8531 85312 Giáo dục trung học phổ thông
P 85 853 8532 Giáo dục nghề nghiệp
B 07 032 0322 07100 Khai thác quặng sắt
P 85 853 8532 85321 Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp
P 85 853 8532 85322 Dạy nghề
P 85 854 Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học
P 85 854 8532 85410 Đào tạo cao đẳng
P 85 854 8532 85420 Đào tạo đại học và sau đại học
P 85 855 Giáo dục khác
P 85 855 8532 85510 Giáo dục thể thao và giải trí
P 85 855 8532 85520 Giáo dục văn hoá nghệ thuật
P 85 855 8532 85590 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
P 85 855 8532 85600 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
B 07 072 Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)
Q Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI
Q 86 Hoạt động y tế
Q 86 855 8610 Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Q 86 855 8610 86101 Hoạt động của các bệnh viện
Q 86 855 8610 86102 Hoạt động của các trạm y tế cấp xã và trạm y tế bộ/ngành
Q 86 855 8620 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
Q 86 855 8620 86201 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa
Q 86 855 8620 86202 Hoạt động của các phòng khám nha khoa
Q 86 869 Hoạt động y tế khác
Q 86 869 8620 86910 Hoạt động y tế dự phòng
B 07 072 0322 07210 Khai thác quặng uranium và quặng thorium
Q 86 869 8620 86920 Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
Q 86 869 8620 86990 Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Q 87 Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung
Q 87 869 8710 Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
Q 87 869 8710 87101 Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh
Q 87 869 8710 87109 Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng khác
Q 87 869 8720 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện
Q 87 869 8720 87201 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần
Q 87 869 8720 87202 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ, cai nghiện phục hồi người nghiện
Q 87 869 8730 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc
B 07 072 0722 Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Q 87 869 8730 87301 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công (trừ thương bệnh binh)
Q 87 869 8730 87302 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già
Q 87 869 8730 87303 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người tàn tật
Q 87 869 8790 Hoạt động chăm sóc tập trung khác
Q 87 869 8790 87901 Hoạt động chữa bệnh, phục hồi nhân phẩm cho đối tượng mại dâm
Q 87 869 8790 87909 Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu
Q 88 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung
Q 88 869 8810 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người tàn tật
Q 88 869 8810 88101 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công (trừ thương bệnh binh)
Q 88 869 8810 88102 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với thương bệnh binh
B 07 072 0722 07221 Khai thác quặng bôxít
Q 88 869 8810 88103 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người già và người tàn tật
Q 88 869 8810 88900 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác
R NGHỆ THUẬT, VUI CHƠI VÀ GIẢI TRÍ
R 88 869 8810 90000 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
R 91 Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác
R 91 910 Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác
R 91 910 8810 91010 Hoạt động thư viện và lưu trữ
R 91 910 8810 91020 Hoạt động bảo tồn, bảo tàng
R 91 910 8810 91030 Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên
R 91 910 9200 Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc
B 07 072 0722 07229 Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu
R 91 910 9200 92001 Hoạt động xổ số
R 91 910 9200 92002 Hoạt động cá cược và đánh bạc
R 93 Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí
R 93 931 Hoạt động thể thao
R 93 931 9200 93110 Hoạt động của các cơ sở thể thao
R 93 931 9200 93120 Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
R 93 931 9200 93190 Hoạt động thể thao khác
R 93 932 Hoạt động vui chơi giải trí khác
R 93 932 9200 93210 Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
R 93 932 9200 93290 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
A 01 011 0116 01160 Trồng cây lấy sợi
B 07 072 0722 07300 Khai thác quặng kim loại quí hiếm
S HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC
S 94 Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác
S 94 941 Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp
S 94 941 9200 94110 Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ
S 94 941 9200 94120 Hoạt động của các hội nghề nghiệp
S 94 941 9200 94200 Hoạt động của công đoàn
S 94 949 Hoạt động của các tổ chức khác
S 94 949 9200 94910 Hoạt động của các tổ chức tôn giáo
S 94 949 9200 94990 Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
S 95 Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình
B 08 Khai khoáng khác
S 95 951 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc
S 95 951 9200 95110 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
S 95 951 9200 95120 Sửa chữa thiết bị liên lạc
S 95 952 Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình
S 95 952 9200 95210 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
S 95 952 9200 95220 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
S 95 952 9200 95230 Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da
S 95 952 9200 95240 Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự
S 95 952 9200 95290 Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác
S 96 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác
B 08 072 0810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
S 96 952 9200 96100 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
S 96 952 9200 96200 Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
S 96 963 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu
S 96 963 9200 96310 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
S 96 963 9200 96320 Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ
S 96 963 9200 96330 Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ
S 96 963 9200 96390 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
T HOẠT ĐỘNG LÀM THUÊ CÁC CÔNG VIỆC TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH, SẢN XUẤT SẢN PHẨM VẬT CHẤT VÀ DỊCH VỤ TỰ TIÊU DÙNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH
T 96 963 9200 97000 Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
T 98 Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
B 08 072 0810 08101 Khai thác đá
T 98 963 9200 98100 Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình
T 98 963 9200 98200 Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
U HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN QUỐC TẾ
U 98 963 9200 99000 Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế
B 08 072 0810 08102 Khai thác cát, sỏi
B 08 072 0810 08103 Khai thác đất sét
B 08 089 Khai khoáng chưa được phân vào đâu
B 08 089 0810 08910 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
B 08 089 0810 08920 Khai thác và thu gom than bùn
B 08 089 0810 08930 Khai thác muối
thông tin doanh nghiệp mới thành lập,tra cứu ngành nghề kinh doanh,đồ gỗ đồng kỵ,khí công nghiệp,bộ bàn ghế đồng kỵ,Bộ Bàn Ghế Đồng Kỵ Cao Cấp,Dịch vụ thành lập công ty ,check ip,kiểm tra ip