Tra cứu thông tin công ty mới 2021Tra cứu công ty tại Huyện Chư Pưh

Tra cứu công ty tại Huyện Chư Pưh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Quang Khang

Mã số thuế: 5901134181 - Ngày cấp : 31/12/2019

Địa chỉ: Thôn Tao Klăh, Xã Ia Rong, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Phước Gia Lai

Mã số thuế: 5901128325 - Ngày cấp : 03/10/2019

Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Thị Trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai


Công Ty TNHH Vận Tải Phi Hùng Chư Pưh

Mã số thuế: 5901117394 - Ngày cấp : 25/04/2019

Địa chỉ: Thôn Plei Đung, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai


Công Ty Cổ Phần Trường Thịnh Hưng Gia Lai

Mã số thuế: 5901107011 - Ngày cấp : 14/12/2018

Địa chỉ: Thôn Phú Quang, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyên Hoài Gia Lai

Mã số thuế: 5901102246 - Ngày cấp : 04/10/2018

Địa chỉ: Thôn Phú An, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Đạt Trí Gia Lai

Mã số thuế: 5901097853 - Ngày cấp : 12/07/2018

Địa chỉ: 19 Kinh Dương Vương, Thị Trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Dương Liễu Gia Lai

Mã số thuế: 5901096810 - Ngày cấp : 02/07/2018

Địa chỉ: Thôn Pleithơga A, Xã Chư Don, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Mộc Kê

Mã số thuế: 5901094796 - Ngày cấp : 29/05/2018

Địa chỉ: Thôn Hòa Lộc, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Nguyễn Gia Lai

Mã số thuế: 5901093993 - Ngày cấp : 16/05/2018

Địa chỉ: Thôn Hòa Phú, Thị Trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Xuân Gia Lai

Mã số thuế: 5901089002 - Ngày cấp : 02/04/2018

Địa chỉ: Thôn Thủy Phú, Xã Ia Blứ, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai


1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
CONGTYMOI.INFO