Tra cứu thông tin công ty mới 2021Tra cứu công ty tại Xã Ia Blứ

Tra cứu công ty tại Xã Ia Blứ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Xuân Gia Lai

Mã số thuế: 5901089002 - Ngày cấp : 02/04/2018

Địa chỉ: Thôn Thủy Phú, Xã Ia Blứ, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai


HợP TáC Xã SảN XUấT NôNG NGHIệP Và DịCH Vụ MôI TRườNG IA BLứ

Mã số thuế: 5901031108 - Ngày cấp : 24/03/2016

Địa chỉ: Thiên An - Xã Ia Blứ - Huyện Chư Pưh - Gia Lai


Doanh Nghiệp Tư Nhân An Hạnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901017689 - Ngày cấp : 23/08/2015

Địa chỉ: 225 thôn Lương Hà - Xã Ia Blứ - Huyện Chư Pưh - Gia Lai


Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai

Mã số thuế: 5901007803 - Ngày cấp : 12/03/2015

Địa chỉ: 211 Thôn Phú Hà - Xã Ia Blứ - Huyện Chư Pưh - Gia Lai


BAN QUảN Lý CHợ IA BLứ

Mã số thuế: 5901003238 - Ngày cấp : 09/01/2015

Địa chỉ: Xã Ia Blứ - Huyện Chư Pưh - Gia Lai


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Hà Gia Lai

Mã số thuế: 5900986955 - Ngày cấp : 14/05/2014

Địa chỉ: Thôn Phú Hà - Xã Ia Blứ - Huyện Chư Pưh - Gia Lai


Công Ty TNHH Nông Nghiệp Đức Long Gia Lai

Mã số thuế: 5900986031 - Ngày cấp : 13/05/2014

Địa chỉ: 211 thôn Phú Hà - Xã Ia Blứ - Huyện Chư Pưh - Gia Lai


Công Ty TNHH Hoàng Phong Gia Lai

Mã số thuế: 5900781972 - Ngày cấp : 03/06/2011

Địa chỉ: Thôn Thủy Phú - Xã Ia Blứ - Huyện Chư Pưh - Gia Lai


Doanh nghi�p t� nh�n Ph�t Tr��ng

Mã số thuế: 5900451614 - Ngày cấp : 14/03/2008

Địa chỉ: Th�n 2, X� IaBl� - Xã Ia Blứ - Huyện Chư Pưh - Gia Lai


1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
CONGTYMOI.INFO