Tra cứu thông tin công ty mới 2021Tra cứu công ty tại Huyện ĐakPơ

Tra cứu công ty tại Huyện ĐakPơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Hà Phát Gia Lai

Mã số thuế: 5901087887 - Ngày cấp : 20/03/2018

Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Phú An, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hbo Gia Lai

Mã số thuế: 5901075659 - Ngày cấp : 29/11/2017

Địa chỉ: Thôn An Phong, Xã Phú An, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Trần Minh Phát Gia Lai

Mã số thuế: 5901065192 - Ngày cấp : 14/07/2017

Địa chỉ: Thôn Hiệp Phú, Xã Cư An, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Hảo Gia Lai

Mã số thuế: 5901062353 - Ngày cấp : 07/06/2017

Địa chỉ: 88 Hùng Vương, Thị Trấn Đak Pơ, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng & Thương Mại Trung Hậu Gia Lai

Mã số thuế: 5901059985 - Ngày cấp : 10/05/2017

Địa chỉ: Thôn Tân Định, Xã Tân An, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Đồng Tiến

Mã số thuế: 5901057716 - Ngày cấp : 05/04/2017

Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Tân An, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Minh Hòa

Mã số thuế: 5901057709 - Ngày cấp : 05/04/2017

Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Cư An, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Cảnh Đính

Mã số thuế: 5901056208 - Ngày cấp : 14/03/2017

Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Cư An, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Gia Gia Lai

Mã số thuế: 5901054881 - Ngày cấp : 23/02/2017

Địa chỉ: Thôn 4, Xã An Thành, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thúy An Gia Lai

Mã số thuế: 5901053648 - Ngày cấp : 20/01/2017

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phú An, Xã Phú An, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai


1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
CONGTYMOI.INFO