Tra cứu thông tin công ty mới 2021Tra cứu công ty tại Huyện IaPa

Tra cứu công ty tại Huyện IaPa

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Hưng Iapa

Mã số thuế: 5901093263 - Ngày cấp : 10/05/2018

Địa chỉ: Thôn Kim Năng, Xã Ia Ma Rơn, Huyện IaPa, Tỉnh Gia Lai


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gạch Tuynel Đức Toàn Thịnh Ia Pa

Mã số thuế: 5901067577 - Ngày cấp : 17/08/2017

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Ia Pa, Xã Ia Ma Rơn, Huyện IaPa, Tỉnh Gia Lai


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Quảng Cáo Khang Hưng Star

Mã số thuế: 5901066527 - Ngày cấp : 02/08/2017

Địa chỉ: Thôn H'Lil 2, Xã Ia Ma Rơn, Huyện IaPa, Tỉnh Gia Lai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Viễn Thông Minh Hữu Gia Lai

Mã số thuế: 5901065139 - Ngày cấp : 13/07/2017

Địa chỉ: Thôn Ama Rin 1, Xã Ia Ma Rơn, Huyện IaPa, Tỉnh Gia Lai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhân Sâm Gia Lai

Mã số thuế: 5901062498 - Ngày cấp : 08/06/2017

Địa chỉ: Thôn PleiHbel 1, Xã Ia Kdăm, Huyện IaPa, Tỉnh Gia Lai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Lâm Anh Gia Lai

Mã số thuế: 5901058438 - Ngày cấp : 17/04/2017

Địa chỉ: Làng Ple pen 2, Xã Ia Kdăm, Huyện IaPa, Tỉnh Gia Lai


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trần Gia Sang

Mã số thuế: 5901057089 - Ngày cấp : 27/03/2017

Địa chỉ: Thôn Ma Rin I, Xã Ia Ma Rơn, Huyện IaPa, Tỉnh Gia Lai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Thảo Gia

Mã số thuế: 5901054472 - Ngày cấp : 14/02/2017

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Pờ Tó, Huyện IaPa, Tỉnh Gia Lai


Doanh Nghiệp Tư Nhân Tám Đài

Mã số thuế: 5901048775 - Ngày cấp : 14/11/2016

Địa chỉ: Thôn Quý Đức, tỉnh lộ 662 - Xã Ia Trok - Huyện IaPa - Gia Lai


Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Xanh Gic

Mã số thuế: 5901038209 - Ngày cấp : 01/06/2016

Địa chỉ: Đê Rơn - Xã Pờ Tó - Huyện IaPa - Gia Lai


1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
CONGTYMOI.INFO