Tra cứu thông tin công ty mới 2021Tra cứu công ty tại Xã Hà Ra

Tra cứu công ty tại Xã Hà Ra

Trường Tiểu Học Hra Số 1

Mã số thuế: 5901009078 - Ngày cấp : 31/03/2015

Địa chỉ: Hra - Xã Hà Ra - Huyện Mang Yang - Gia Lai


TRườNG TIểU HọC Hà RA Số 2

Mã số thuế: 5900941552 - Ngày cấp : 25/10/2012

Địa chỉ: LàNG JO LONG - Xã Hà Ra - Huyện Mang Yang - Gia Lai


Trường THCS H'ra

Mã số thuế: 5900894581 - Ngày cấp : 29/05/2012

Địa chỉ: Làng JoLong - Xã Hà Ra - Huyện Mang Yang - Gia Lai


Công Ty TNHH Tân Hoa Nhàn - Gia Lai

Mã số thuế: 5900823830 - Ngày cấp : 11/11/2011

Địa chỉ: Thôn Phú Danh - Xã Hà Ra - Huyện Mang Yang - Gia Lai


1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
CONGTYMOI.INFO