Tra cứu thông tin công ty mới 2021Tra cứu công ty tại Tỉnh Gia Lai

Tra cứu công ty tại Tỉnh Gia Lai

Ban Dân vận Tỉnh uỷ GIa Lai

Mã số thuế: 5900622771 - Ngày cấp : 12/08/2009

Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. PLeiku - Tỉnh Gia Lai - Gia Lai


Công ty cổ phần Đông Dương Đăkbla

Mã số thuế: 5900615012 - Ngày cấp : 23/07/2009

Địa chỉ: 80 Quyết Tiến, Phường Ia Kring - Tỉnh Gia Lai - Gia Lai


Công ty TNHH một thành viên Thiên Phú Lợi

Mã số thuế: 5900442024 - Ngày cấp : 15/01/2008

Địa chỉ: Thôn Hồ Nước, Thị trấn Chư Sê - Tỉnh Gia Lai - Gia Lai


Công ty TNHH một thành viên SX&KD tổng hợp Đặng Phước

Mã số thuế: 5900427114 - Ngày cấp : 27/09/2007

Địa chỉ: Lô D6-D4 Khu Công nghiệp Trà Đa - Tỉnh Gia Lai - Gia Lai


Công ty cà phê 15 - (Mã số thuế tạm theo dõi)

Mã số thuế: 5900300252 - Ngày cấp : 15/04/2004

Địa chỉ: - Tỉnh Gia Lai - Gia Lai


Công ty xây dựng công trình và sản xuất vật liệu 117

Mã số thuế: 5900304793 - Ngày cấp : 24/07/2003

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn - Phường Trà Bá - Tỉnh Gia Lai - Gia Lai


Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh lâm sản gia lai

Mã số thuế: 5900256892 - Ngày cấp : 14/10/2002

Địa chỉ: 455 Hùng Vương, trà Bá - Tỉnh Gia Lai - Gia Lai


Công ty thương mại Chưprông

Mã số thuế: 5900181189 - Ngày cấp : 12/10/1998

Địa chỉ: Thôn 7, Thị Trấn Chưprông - Tỉnh Gia Lai - Gia Lai


Công ty thương mại Kon chò rò

Mã số thuế: 5900182369 - Ngày cấp : 12/10/1998

Địa chỉ: Thị trấn Konchro - Tỉnh Gia Lai - Gia Lai


1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
CONGTYMOI.INFO