Tra cứu thông tin công ty mới 2020Tra cứu công ty tại Huyện Hoa Lư

Tra cứu công ty tại Huyện Hoa Lư

Công Ty TNHH White Lotus

Mã số thuế: 2700901236 - Ngày cấp : 10/02/2020

Địa chỉ: Thôn Phấn Trung, Xã Ninh Khang, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình


Công Ty TNHH Thương Mại Anh Nhàn

Mã số thuế: 2700897188 - Ngày cấp : 10/10/2019

Địa chỉ: SN 300, Phố cầu Huyện, Thị Trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình


Công Ty TNHH Thương Mại Phát Triển Xuân Hùng

Mã số thuế: 2700896924 - Ngày cấp : 02/10/2019

Địa chỉ: Thôn Xuân Mai, Xã Ninh An, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình


Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Và Thương Mại Đại An

Mã số thuế: 2700896441 - Ngày cấp : 20/09/2019

Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình


Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Máy Tính Tuấn Phương

Mã số thuế: 2700896360 - Ngày cấp : 17/09/2019

Địa chỉ: Phố Tân Mỹ, Xã Ninh Mỹ, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình


Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Thiện Phú

Mã số thuế: 2700894892 - Ngày cấp : 06/08/2019

Địa chỉ: Thôn Xuân Phúc, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình


Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Dũng Tuấn

Mã số thuế: 2700894797 - Ngày cấp : 31/07/2019

Địa chỉ: Thôn Tân Dưỡng 2, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình


Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Chiều Minh Huy

Mã số thuế: 2700894571 - Ngày cấp : 26/07/2019

Địa chỉ: Thôn Đồng Quan, Xã Ninh Mỹ, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình


Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Act

Mã số thuế: 2700891838 - Ngày cấp : 04/06/2019

Địa chỉ: Đội 2, Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình


Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng 1168

Mã số thuế: 2700883386 - Ngày cấp : 20/12/2018

Địa chỉ: Phố Cầu Huyện, Thị Trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình


1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
CONGTYMOI.INFO