Tra cứu thông tin công ty mới 2020Tra cứu công ty tại Huyện Lý Sơn

Tra cứu công ty tại Huyện Lý Sơn

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DU LịCH HOàNG THôNG

Mã số thuế: 4300783623 - Ngày cấp : 27/07/2016

Địa chỉ: Thôn Tây - Xã An Vĩnh - Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi


Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Minh Vinh

Mã số thuế: 4300782690 - Ngày cấp : 13/07/2016

Địa chỉ: Thôn Đông - Xã An Vĩnh - Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi


Công Ty TNHH Tm Dv Đầu Tư Lý Sơn

Mã số thuế: 4300781922 - Ngày cấp : 29/06/2016

Địa chỉ: Thôn Đông - Xã An Vĩnh - Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi


Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Thương Mại Cường Phát

Mã số thuế: 4300781538 - Ngày cấp : 22/06/2016

Địa chỉ: Thôn Tây - Xã An Vĩnh - Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MƯỜI GIÁP

Mã số thuế: 4300780340 - Ngày cấp : 30/05/2016

Địa chỉ: Đội 10, thôn Đông - Xã An Hải - Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi


Công Ty CP Dịch Vụ Du Lịch Và Thương Mại Bình An Sơn

Mã số thuế: 4300779401 - Ngày cấp : 10/05/2016

Địa chỉ: Thôn Tây - Xã An Vĩnh - Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi


Công Ty TNHH Kor

Mã số thuế: 4300777700 - Ngày cấp : 12/04/2016

Địa chỉ: Thôn Đông - Xã An Vĩnh - Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi


Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Lý Sơn

Mã số thuế: 4300777027 - Ngày cấp : 06/04/2016

Địa chỉ: Xóm Cảng, KDC Số 5, Thôn Tây - Xã An Vĩnh - Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi


Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Thương Mại Vạn Thành

Mã số thuế: 4300777193 - Ngày cấp : 06/04/2016

Địa chỉ: Thôn Đông - Xã An Hải - Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi


Công Ty TNHH Xây Dựng Vạn Tài Thịnh

Mã số thuế: 4300774650 - Ngày cấp : 04/03/2016

Địa chỉ: Thôn Đông - Xã An Hải - Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi


1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
CONGTYMOI.INFO