Tra cứu thông tin công ty mới nhất 2019

Danh sách doanh nghiệp tại Sơn La

Cửa hàng sách ảnh Phù yên

Mã số thuế: 5500154984-005 - Ngày cấp : 02/10/1998

Ngành nghề chính: Giáo dục khác

Địa chỉ: Thị trấn - Huyện Phù Yên - Sơn La


Cửa hàng huyện lỵ Phù yên

Mã số thuế: 5500154977-001 - Ngày cấp : 02/10/1998

Ngành nghề chính: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Địa chỉ: Khối 4 Thị trấn - Huyện Phù Yên - Sơn La


Trung tâm phát hành sách vật tư văn hoá

Mã số thuế: 5500154984 - Ngày cấp : 02/10/1998

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác

Địa chỉ: Số 482 - Đường Tô Hiệu - TP. Sơn La - Sơn La


Công ty thương nghiệp vùng hồ sông đà Sơn la

Mã số thuế: 5500154977 - Ngày cấp : 02/10/1998

Ngành nghề chính: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Địa chỉ: Khối 4 thị trấn Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La


Chi cục thú y Sơn La

Mã số thuế: 5500155642 - Ngày cấp : 02/10/1998

Ngành nghề chính: Hoạt động thú y

Địa chỉ: Tổ 11 Phường Quyết Tâm - TP. Sơn La - Sơn La


Đài phát thanh truyền hình Sơn La

Mã số thuế: 5500155032 - Ngày cấp : 02/10/1998

Ngành nghề chính: Hoạt động phát thanh, truyền hình

Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng - TP. Sơn La - Sơn La


Sở tài nguyên và Môi trường

Mã số thuế: 5500155699 - Ngày cấp : 02/10/1998

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Địa chỉ: Số 56A, Tổ 3 - TP. Sơn La - Sơn La


Cửa hàng vật tư nông nghiệp

Mã số thuế: 5500155988 - Ngày cấp : 02/10/1998

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

Địa chỉ: TK 5 Thị trấn - Huyện Yên Châu - Sơn La


Công Ty Cổ Phần Sông Đà 7

Mã số thuế: 5400105091 - Ngày cấp : 30/09/1998

Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Địa chỉ: Xã ít ong - Xã ít Ong - Huyện Mường La - Sơn La


Bùi Phương Loan

Mã số thuế: 5500147835 - Ngày cấp : 24/09/1998

Ngành nghề chính: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Địa chỉ: Khối 8 - Huyện Phù Yên - Sơn La


Nguyễn Thị Thủy

Mã số thuế: 5500134709 - Ngày cấp : 22/09/1998

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Địa chỉ: TK 8 - Huyện Mộc Châu - Sơn La


Công Ty Cổ Phần Sông Đà 8

Mã số thuế: 0500276454 - Ngày cấp : 18/09/1998

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Địa chỉ: - Xã Nậm Păm - Huyện Mường La - Sơn La


CONGTYMOI.INFO