Tra cứu thông tin công ty mới 2020Thông tin công ty: Công Ty TNHH Green Decoration MST: 0316142850

Công Ty TNHH Green Decoration

Tên tiếng anh:Green Decoration Company Limited
Mã số thuế:0316142850
Địa chỉ:3/10 Hồ Bá Phấn, Khu Phố 4, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Người ĐDPL:Phạm Ngọc Hiếu
Ngày cấp giấy phép:15/02/2020
Điện thoại: Đang cập nhật...
Email: Đang cập nhật...
Trạng thái:Đang hoạt động
Thông báo thông tin sai

công ty mới, mã số thuế công ty, danh sách công ty 2020, danh sách công ty 2019, tra cứu công ty, 0316142850, green decoration company limited, tp hồ chí minh, quận 9, phường phước long a, phạm ngọc hiếu,

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

# Tên ngành Mã ngành
1 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610
2 Cưa, xẻ và bào gỗ 1610 16101
3 Bảo quản gỗ 1610 16102
4 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1610 16210
5 Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1610 16220
6 Sản xuất bao bì bằng gỗ 1610 16230
7 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 1629
8 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ 1629 16291
9 Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện 1629 16292
10 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1629 17010
11 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702
12 Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa 1702 17021
13 Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn 1702 17022
14 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu 1702 17090
15 In ấn 1702 18110
16 Dịch vụ liên quan đến in 1702 18120
17 Sao chép bản ghi các loại 1702 18200
18 Sản xuất than cốc 1702 19100
19 Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1702 19200
20 Sản xuất hoá chất cơ bản 1702 20110
21 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 4663 46636
22 Bán buôn đồ ngũ kim 4663 46637
23 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 46639
24 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
25 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh 4752 47521
26 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 4663 46631
27 Bán buôn xi măng 4663 46632
28 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 4663 46633
29 Bán buôn kính xây dựng 4663 46634
30 Bán buôn sơn, vécni 4663 46635
31 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày 4659 46593
32 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 4659 46594
33 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 4659 46595
34 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu 4659 46599
35 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
36 Hoàn thiện công trình xây dựng 4322 43300
37 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4322 43900
38 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
39 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng 4659 46591
40 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 4659 46592
41 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 1702 20120
42 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322
43 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước 4322 43221
44 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí 4322 43222
45 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4322 43290
46 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 7730 77302
47 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 7730 77303
48 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu 7730 77309
49 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 7730 77400
50 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 7730 78100
51 Cung ứng lao động tạm thời 7730 78200
52 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác 7110 71109
53 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7110 71200
54 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật 7110 72100
55 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn 7110 72200
56 Quảng cáo 7110 73100
57 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7110 73200
58 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7110 74100
59 Hoạt động nhiếp ảnh 7110 74200
60 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730
61 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp 7730 77301
62 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh 4752 47522
63 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752 47523
64 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh 4752 47524
65 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 4752 47525
66 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752 47529
67 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh 4752 47530
68 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110
69 Hoạt động kiến trúc 7110 71101
70 Hoạt động đo đạc bản đồ 7110 71102
71 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước 7110 71103
CONGTYMOI.INFO